Στοιχεία Εταιρείας

Η εταιρεία ΧΑΠΙ ΣΜΟΚ Ι.Κ.Ε. ιδρύθηκε στις 23/05/2019 με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 150574320000 και έδρα της επιχείρησης Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19, ΡΟΔΟΣ Τ.Κ.:85100.
Ως νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρείας ορίζεται η ΛΕΒΕΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με διεύθυνση κατοικίας ΦΑΛΗΡΑΚΙ 0, ΡΟΔΟΣ Τ.Κ.:85100.
Το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στα 10.000,00€ και σχηματίζεται από 1.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 10,00€ έκαστο.
Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων αξίας 10.000,00€ που αντιστοιχούν σε 1.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 10,00€ έκαστο διανέμονται ως κατωτέρω:
1. Ο εταίρος ΛΕΒΕΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 98% (980 εταιρικά μερίδια) με διεύθυνση κατοικίας ΦΑΛΗΡΑΚΙ 0, ΡΟΔΟΣ Τ.Κ.:85100
2. Ο εταίρος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΙΜΙΛΙΟΥ 2% (20 εταιρικά μερίδια) με διεύθυνση κατοικίας ΕΛΣΙΝΚΙ 1, ΡΟΔΟΣ Τ.Κ.: 85100
Η εταιρική σύνθεση της εταιρείας διατηρήθηκε ως αναγράφεται έως την 13/03/2024 όπου και τροποποιήθηκε το καταστατικό για την εξαγορά ποσοστού. Ο εταίρος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΙΜΙΛΙΟΥ μετά την πώληση του εταιρικού του μεριδίου 2% (20 εταιρικά μερίδια) έναντι 200,00€ αποχωρεί από την εταιρεία και την θέση του αναλαμβάνει πλέον ο ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ υπό την ρητή συναίνεση της ΛΕΒΕΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.

Έτσι οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων αξίας 10.000,00€ που αντιστοιχούν σε 1.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 10,00€ έκαστο κατά την ημερομηνία τροποποίησης του καταστατικού 13/03/2024 διανέμονται ως κατωτέρω:
1. Ο εταίρος ΛΕΒΕΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 98% (980 εταιρικά μερίδια)
2. Ο εταίρος ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2% (20 εταιρικά μερίδια)
Η εταιρεία ΧΑΠΙ ΣΜΟΚ Ι.Κ.Ε. ιδρύθηκε στις 23/05/2019 με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 150574320000 και έδρα της επιχείρησης Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19, ΡΟΔΟΣ Τ.Κ.:85100.
Ως νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρείας ορίζεται η ΛΕΒΕΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με διεύθυνση κατοικίας ΦΑΛΗΡΑΚΙ 0, ΡΟΔΟΣ Τ.Κ.:85100.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στα 10.000,00€ και σχηματίζεται από 1.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 10,00€ έκαστο.
Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων αξίας 10.000,00€ που αντιστοιχούν σε 1.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 10,00€ έκαστο διανέμονται ως κατωτέρω:
1. Ο εταίρος ΛΕΒΕΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 98% (980 εταιρικά μερίδια) με διεύθυνση
κατοικίας ΦΑΛΗΡΑΚΙ 0, ΡΟΔΟΣ Τ.Κ.:85100
2. Ο εταίρος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΙΜΙΛΙΟΥ 2% (20 εταιρικά μερίδια) με διεύθυνση κατοικίας ΕΛΣΙΝΚΙ 1, ΡΟΔΟΣ Τ.Κ.: 85100
Η εταιρική σύνθεση της εταιρείας διατηρήθηκε ως αναγράφεται έως την 13/03/2024 όπου και τροποποιήθηκε το καταστατικό για την εξαγορά ποσοστού. Ο εταίρος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΙΜΙΛΙΟΥ μετά την πώληση του εταιρικού του μεριδίου 2% (20 εταιρικά μερίδια) έναντι 200,00€ αποχωρεί από την εταιρεία και την θέση του αναλαμβάνει πλέον ο ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ υπό την ρητή συναίνεση της ΛΕΒΕΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.

Έτσι οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων αξίας 10.000,00€ που αντιστοιχούν σε 1.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 10,00€ έκαστο κατά την ημερομηνία τροποποίησης του καταστατικού 13/03/2024 διανέμονται ως κατωτέρω:
1. Ο εταίρος ΛΕΒΕΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 98% (980 εταιρικά μερίδια)
2. Ο εταίρος ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2% (20 εταιρικά μερίδια)